ผู้ใหย่ใจดีเลี้ยงไอศกรีม เนื่องในโอกาสวันเกิด

 คุณมยุรี  ตระกูลเกียรติ ภรรยา ผอ.สถิตย์  ตระกูลเกียรติ

ผู้ใหญ่ใจดี  ได้นำไอศกรีมถังใหญ่มาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

เนื่องในโอกาสวันเกิด วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ณ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์  ตำบลคลองหินปูน  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

2

1

ติดต่อเรา