การประเมินตามจุดเน้น 3 ต้อง

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง รับการประเมินตามจุดเน้นของเขตพื้นที่ 3 ต้อง และ ด้านความสะอาดจากผู้อำนวยการภายในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพพระเพลิง

ติดต่อ สพป.สก.1