วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง นำโดย นายประสิทธิ์ พรมสร ได้ประกอบพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 เนื่องในวัน คล้ายสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี

 

ติดต่อเรา