โรงเรียนบ้านหนองแก จัดประกอบพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านหนองแก

จัดพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี

ในวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1