โรงเรียนบ้านหนองแก ” รับบริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค “

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลังใน ออกให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองแก 

ป.1 วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และหัด ,  ป.5 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก , ป.6 วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก

 

ติดต่อเรา