ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เครือข่ายวังน้ำเย็น เครือข่ายมหาเจริญ และเครือข่ายตาหลังใน ร่วมชมการนำเสนอผลงาน

ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  เครือข่ายวังน้ำเย็น เครือข่ายมหาเจริญ และเครือข่ายตาหลังใน   ร่วมชมการนำเสนอผลงานของครูภาษาอังกฤษ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) อำเภอวังน้ำเย็น ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 น  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อ สพป.สก.1