การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1