พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่  ได้จัดประกอบพิธี

 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  ประจำปี  2562