ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1