โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด การจัดประกอบพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

    จัดพิธีวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด จัดพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี 2562  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ติดต่อ สพป.สก.1