ติดตามโครงการอาหารกลางวัน

วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้การต้อนรับ พ.อ.ชาลี ใจอาบ รองผอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอทราบข้อมูลโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา