ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562

เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 64 รายการ

ตามรายละเอียดดังแนบ  Scan1

ติดต่อเรา