ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสระแก้ว ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1