ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค. จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา