พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1