พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสนั่น มณีีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เป็นประธาน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธี ณ กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1