แจ้งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สาระคอมพิวเตอร์

แจ้งสเปกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันฯ ระดับ สพป.

ติดต่อเรา