แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

วัน ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา  เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 ได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา