การประชุมพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา

 

ติดต่อเรา