การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะเป็นประธานกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข  ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา