ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15”

 

โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ  สามารถดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันฯ และส่งใบสมัคร มายัง สพป.สระแก้ว เขต 1

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562  เพื่อรวบรวมส่งรายชื่อให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน ดำเนินการจัดส่งสายรัดข้อเท้าให้ทีมที่สมัคร

เอกสารดาวน์โหลดที่นี่ >>>> ระเบียบการแข่งขันฯวิ่ง 31 ขา ปี 15 / ใบสมัคร / ทะเบียนนักกีฬา

หรือดาวน์โหลดได้ที่ Facebook กองอำนวยการแข่งขันฮอนด้า 31 ขา >>> https://www.facebook.com/Honda31legs/

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา