รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดสอบ Pre NT ชั้น ป.3 และ Pre O-NET ชั้น ป. 6

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ดำเนินการสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ Pre – ONET

ชั้นประถมศึกษปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

 

ติดต่อ สพป.สก.1