แจ้งการตรวจสอบรายชื่อ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

 

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ตรวจสอบรายชื่อ และข้อมูลการแข่งขัน  ได้ทางเว็บไซต์งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

>>> https://central69.sillapa.net/sp-central/ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา