การคัดเลือกนักเรียนนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ดร.กาญจนา  เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 และคณะ เป็นประธานกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1