ร.ร.บ้านหนองแก รับเชิญวิทยากร “โครงการอบรมครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านเขียนฯ”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร และคณะครู นักเรียน. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” จ.ชลบุรี

ติดต่อ สพป.สก.1