โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และสื่อให้ความรู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง

ด้วยบริษัทคอลเกต-ปล์ามโอลีพ (ประเทศไทย) จำกัด ทำโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2557 โดยการมอบสื่อการเรียนการสอน

ประกอบด้วยคู่มือสำหรับนักเรียน ชุดยาสีฟัน แปรงสีฟัน โปสเตอร์ เพื่อแจกให้นักเรียน ชั้น ป.3 (โรงเรียนสังกัด สพฐ)

และ ป.2-3 (โรงเรียนสังกัด อปท./เอกชน)

และได้แจกสบู่โพรเทคส์พร้อมสื่อให้ความรู้และสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)

จึงให้โรงเรียนทุกแห่งติดต่อขอรับ สบู่ ยาสีฟัน และสื่อต่าง ๆ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1