มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 วันที่ 15 พฤศิจกายน 2562

ผอ.จรินทร์  ถาวรสินมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ณ ลานเสาธง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อเรา