โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู

จัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562 นี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

และเป็นการส้รางจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่

ที่ได้ปลูกไว้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกปล่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเกษ บริเวณหน่วยงาน โรงเรียนของตนเอง

 

ติดต่อ สพป.สก.1