โรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับ ชุดแปรงยาสีฟัน สบู่เหลวล้างมือฯ สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป. 2 และ ป. 3 ตามรายชื่อดังนี้

รับชุดยาสีฟัน สบู่เหลวล้างมือ คู่มือ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา                            

2. โรงเรียนบ้านท่าเกษม

3. โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน                                                                                  

4. โรงเรียนบ้านวังบูรพา                          

5. โรงเรียนบ้านหนองหว้า                             

6. โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา                           

 7. โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์                         

8. โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

9. โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                                                          

10. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

11. โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก

12. โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง

13. โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข

14. โรงเรียนบ้านลุงพลู

15. โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

16. โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

17. โรงเรียนวนาสงเคราะห์                                                          

18. โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา