ประชาสัมพันธ์อบรมความรู้พื้นฐานเอแม็ท (คณิตศาสตร์) และครอสเวิร์ด (ภาษาต่างประเทศ) สำหรับการเป็นกรรมการและเทคนิคสำหรับผู้ฝึกสอน

 

ด้วย ชมรมกรรมการและผู้ฝึกสอนครอสเวิร์ด เอแม็ท และคำคม  ได้ขอประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้พื้นฐานเอแม็ท (คณิตศาสตร์) และครอสเวิร์ด (ภาษาต่างประเทศ)  สำหรับการเป็นกรรมการและเทคนิคสำหรับผู้ฝึกสอน  ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>> อบรมความรู้พื้นฐานครอสเวิร์ด  / อบรมความรู้พื้นฐานเอแม็ท (คณิตศาสตร์)

ติดต่อ สพป.สก.1