การขอแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขณะนี้ได้ประกาศผลการแข่งขันฯ ครบทุกรายการเรียบร้อยแล้ว  ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องให้เรียบร้อย  และหากมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขันฯ  (ไม่ใช่กรณีเปลี่ยนตัว)  ขอความร่วมมือโรงเรียนทำหนังสือมายัง สพป. สระแก้ว เขต 1 เพื่อขอแก้ไขข้อมูล  ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.

เนื่องจากต้องดำเนินการโอนข้อมูลทีมตัวแทนเข้าแข่งขันฯ ระดับชาติ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อเรา