โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกระทงเพื่อนำไปถวายให้กับวัดเก่าเขาฉกรรจ์และวัดทุ่งหลวง อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว

 

ติดต่อเรา