ร.ร.บ้านหนองแก จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองแกได้จัดกิจกรรม”วันลอยกระทง” ขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และขอขมาต่อพระแม่คงคา

ติดต่อเรา