ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครูและบุคลากรการศึกษา เพื่อให้กำลังใจและให้คำปรึกษา พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยม ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1