การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ราย นางสาวจิราภา อินทร์จันทร์สุข ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา