ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วัน จันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยม ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ติดต่อเรา