งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่1 ประเภทร้อยมาลัย

ติดต่อเรา