ขอเชิญประชุมผู้บริหารชมรมโรงเรียนดีสู่ประชาคมอาเซียนอำเภอเมืองและอำเภอเขาฉกรรจ์

ขอเชิญประชุมผู้บริหารชมรมโรงเรียนดีสู่ประชาคมอาเซียนอำเภอเมืองและอำเภอเขาฉกรรจ์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อวางแผนการนำเสนอผลงานในวันอาเซียน ปี 2557

ติดต่อ สพป.สก.1