พิธีทอดกฐินพระราชทานจังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ นำผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน โดย ดร.จรรย์สมร วัธนเวคินประธานมูลนิธิเอี่ยมร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
และบริษัท น้ำตาล และอ้อย จำกัด ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1