แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2557

 

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านลุงพลู  ร่วมกับ อบต.โคกปี่ฆ้อง

ถวายเทียนพรรษา   ณ วัดบ้านด่าน  ต.โคกปี่ฆ้อง  จ.สระแก้ว

******************

1 5 22 3 4

 

 

ติดต่อเรา