ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังวน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายชูชาติ โชติเสน ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน และนายจรินทร์ ถาวรสิน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

ติดต่อเรา