พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ วัโยธานิมิต (โบสถ์) จังหวัดตราด

 

 

ติดต่อเรา