คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะผู้บริหารอำเภอวังน้ำเย็น,อำเภอคลองหาดและคณะครูร่วมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.จรินทร์ ถาวรสิน ณ ห้องประชุม วันที่ 7 พ.ย. 2562