โรงเรียนบ้านทุ่งพระนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ได้นำนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ในหลากหลายกิจกรรม

 

ติดต่อเรา