ร.ร.บ้านหนองแก วิทยากรอบรมครู ชลบุรี เขต1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ท่าน ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร และคณะครู ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครูผู้สอนโดยใช้นวัตกรรมภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ติดต่อเรา