การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1พร้อมทั้งคณะกรรมการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1