แจ้งเปลี่ยนURL การประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. แจ้งว่า QR Code มีปัญหาค่ะ ขอแจ้งแก้ไข URL ดังนี้ค่ะ URL http://bit.ly/2ku4IdI

เนื่องจาก กลุ่มนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. แจ้งว่า QR Code มีปัญหาค่ะ ขอแจ้งแก้ไข URL ดังนี้ค่ะ URL http://bit.ly/2ku4IdI

ติดต่อเรา