โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุขเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข

เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562