ลดการใช้ถุงพลาสติก สระแก้วเมืองน่าอยู่(3ส1ป)

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรลดการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สระแก้วเมืองน่าอยู่(3ส 1ป) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1