โครงการอบรมวิปัสสนาพัฒนาทางจิต

ด้วยมูลนิธิ พิเชษฐ์ เทียนทอง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิปัสนาพัฒนาทางจิต ในระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562 ณ บ้านสวนน้ำเขาฉกรรจ์

ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารและอ่านเพิ่มเติมคลิกด้านล่าง

โครงการอบรมวิปัสสนาพัฒนาทางจิต

ติดต่อ สพป.สก.1